Selected paper

Meheš, Marek Bričová, Zuzana
Development of Investment Activities of Commercial Insurance Companies in Slovak, Czech and Austrian Insurance Markets in 2004-2009
Year: 2011
Volume: 2
Issue: 2
Pages: 7-22
JEL: G22

PDF

Keywords:
insurance, technical reserves, financial placements, investment activity ratio

Abstract:
The contribution deals with investments of commercial insurance companies operating in Slovak, Czech and Austrian insurance market in the period of 2004–2009. First of all, development of technical reserves volume as an important prerequisite of investing of commercial insurance companies will be characterized. After that, we evaluate financial placements and investment activities – ratio of total investments and technical reserves. We also present statistical tests by means of which we examine the existence of the relation between the volume of technical reserves and the volume of investments of commercial insurance companies.

References:

Analysis of Slovak financial sector 2009. (2010). Bratislava : National Bank of Slovakia. ISBN 978-80-8043-149-5. Analysis of Slovak financial sector 2008. (2009). Bratislava : National Bank of Slovakia. ISBN 978-80-8043-135-8. Annual reports of Slovak Association of Insurance Companies 1997 – 2009. Annual reports of Czech Association of Insurance Companies 1997 – 2009. Annual reports of Austrian Association of Insurance Companies 2001 – 2009. CEA Statistics N°42: European Insurance in figures. November 2010. [online]. Retrieved from: http://www.cea.eu/uploads/DocumentsLibrary/documents/1290503264_european-insurancein- figures.pdf, accessed on January 5, 2011. ČEJKOVÁ, V. (2002). Pojistný trh. Praha : Grada. ISBN 80-2470137. DAŇHEL, J. (2006). Pojistná teorie. Praha : PROFESSIONAL PUBLISHING. ISBN 80 86946- 00-2. HAJDUOVÁ, Z., ANDREJKOVIČ, M. (2010). SAS a jeho využitie pri výuke štatistických metód. In: Disputationes Scientificae. Ružomberok, vol. 10, no. 1, s. 33-38. ISSN 1335-9185. HOLYOAKE, J., WEIPERS, B. (1999). Insurance. Canterbury : CIB PUBLISHING, 1999. ISBN 0- 85297-555-4. KAFKOVÁ, E. (2004). Technické rezervy a investičná činnosť komerčných poisťovní na Slovensku. In Ekonomický časopis, vol. 52, no. 2, s 166 – 180. ISSN 0013-3035. KAFKOVÁ, E. (2004). Poisťovníctvo. Vybrané kapitoly. Bratislava : EKONÓM. ISBN 80-225- 1948-0. MAJTÁNOVÁ, A., VACHÁLKOVÁ, I., BLÁHOVÁ, M. (2010). Investment strategies and investment portfolio of insurance company. In Acta academica karviniensia – vedecký recenzovaný časopis. Opava: Slezská univerzita v Opavě. Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, no. 1. ISSN 1212-415X. MAJTÁNOVÁ, A., et al (2010). Poisťovníctvo. Bratislava: Iura Edition. ISBN 978-80-8078- 260-3. REJDA, G. E. (2005). Principles of Risk Management and Insurance. Addison Wesley. International Edition. Ninth Edition. 345678910-CRW-08070605. Verordnung 149/2009 der Finanzmarktausichtbehörde über Kapitalanlagen zur Bedeckung der versicherungstechnischen Rückstellungen durch Unternehmen der Vertragsversicherung. Zákon NR SR č. 95/2002 Z.z. o poisťovníctve v znení neskorších predpisov. Zákon č. 363/1999 Sb. o pojišťovnictví a o změně některých souvisejícich zákonů.

Call for papers

Call for papers is permanently open for articles across all the research areas.

tel.: +420 549 494 683 | e-mail: fai@econ.muni.cz
© Copyright 2010–13 IFT